Gebed neemt een belangrijke plaats in tijdens de New Wine Zomerconferentie. Logisch eigenlijk als je bedenkt dat God via gebed tot ons wil spreken en wij zaken aan Hem kunnen voorleggen.

Wij zoeken daarom graag contact! En dat gebeurt op verschillende manieren: niet alleen tijdens de samenkomsten en in de seminars, maar ook in een Stilte- of Ministrytent. Meer info daarover vind je in het submenu, links in de kolom.

Naar boven