Thema 2015: 'Rijk in God!' 

Rijk in God, dat was het thema van 2015. Als ik later rijk ben...wie van ons heeft niet gefantaseerd over een groot huis, een dure auto of een boot? Rijk is aantrekkelijk, want dan kun je veel. Onze samenleving is daar sterk op gericht. Tegelijk leven we in een tijd waarin veel mensen eenzaam zijn, waar onrust en (economische) zorg is. Hoe kunnen we als christenen daar mee omgaan?

Jezus leert ons dat we rijk zijn in Hem. Op een totaal andere manier dan in de samenleving. Jezus geeft een andere rijkdom: Zijn liefde, onvoorwaardelijk. Als we die liefde kunnen aannemen en we gaan beseffen wat het betekent om gezien, gehoord en geliefd te zijn, wordt die waarheid de bron van waaruit we leven. We stromen vol met dankbaarheid, zorg voor anderen en de bereidheid om uit te delen.

Alleen door de kracht van de Heilige Geest kunnen we groeien in de overvloedige rijkdom van God. We zien er naar uit om met elkaar meer van Hem te leren en te ervaren in aanbidding, onderwijs en gebed.

Naar boven