NWZC18 header nieuwsbrief

In elke plaatselijke kerk mogen we nu al iets proeven van Gods Koninkrijk. Jezus zendt ons uit om in onze eigen wijken en straten dit Koninkrijk te verkondigen en zichtbaar te maken: verzoening, recht, vrede, genezing, herstel en bevrijding in Jezus' naam. We mogen elkaar en anderen uitnodigen: “Proef, en geniet de goedheid van de Heer!”

'Proef het Koninkrijk!' is het thema van de New Wine Zomerconferentie 2018. Hoe kunnen we als plaatselijke kerk getuigen van wat nu al zichtbaar is van Gods Koninkrijk? En: hoe leren we verlangen naar wat ons nog beloofd is?

Daarover gaan we deze tijdens deze zomerweek in gesprek met elkaar. In de plaatselijke gemeente is ruimte voor het ervaren van gemeenschap, voor vergeving en voor verzoening. Er is plek voor genezing en bevrijding van het kwaad. Ook werken we aan sociale en ecologische gerechtigheid. Juist in de plaatselijke gemeente beseffen we temeer dat Gods Koninkrijk een alomvattend pakket is waar je blij van mag worden. En dat is niet iets om voor onszelf te houden. Als kerkleden - lees: koninklijke medewerkers - mogen we Zijn Koninkrijk verkondigen en uitleven. Daarvoor hebben we wel gereedschap nodig. En dat ontvangen we in de vorm van kracht en gaven van de Heilige Geest. Daarmee kunnen we aan de slag met elkaar en in de wereld om ons heen.

Jezus zendt ons uit om in onze eigen wijken en straten Zijn Koninkrijk te verkondigen en zichtbaar te maken: verzoening, recht, vrede, genezing, herstel en bevrijding in Jezus' naam. We mogen elkaar en anderen uitnodigen: “Proef, en geniet de goedheid van de Heer!”

Samengevat zijn dit de kerngedachten New Wine Nederland bij 'Proef het Koninkrijk!': 

De plaatselijke kerk is de plek waar het Evangelie daadwerkelijk goed nieuws wordt voor mensen die onderdeel zijn van een gebroken wereld. 

Elke kerk is geroepen een voorportaal van het Koninkrijk te zijn. De kerk is een vindplaats van God. Een vooruitgeschoven post, waarin Gods' toekomstplan met ons al merkbaar is.  De lokale geloofsgemeenschap is daarmee een proeftuin van het Koninkrijk.

Iedere gelovige mag in de kracht van de Heilige Geest een medewerker in Gods Koninkrijk zijn. Jezus wil genezing, herstel en bevrijding door jou heen brengen.

Het Koninkrijk van God brengt "het leven in al zijn volheid" (Johannes 10 vers 10). Het leven wordt hersteld en gaat bloeien, zoals God het leven heeft bedoeld. Dat betekent dat mensen leven in de liefde van God en tot eer van Hem. Er wordt daarom afgerekend met de machten van zonde en kwaad (denk daarbij ook aan sociaal en ecologisch onrecht).

In elke plaatselijke kerk mag deze integrale missie concreet zichtbaar worden. Dat kan door de bediening van genezing én door maatschappelijk dienstbetoon als het bieden van schuldhulp of eten geven via de voedselbank. Maar ook door het spreken van profetische woorden én door profetisch opstaan tegen maatschappelijk onrecht. Verder kun je ecologisch zorgen voor de schepping, maar ook door "tekenen en wonderen" te doen, door verzoening in Christus te verkondigen, inclusief het nieuwe leven van zijn Koninkrijk. Zo mogen we mensen bij Jezus brengen en zijn Koninkrijk zichtbaar maken.  

Naar boven