Een opvallende nieuwkomer in het programma van de New Wine Zomerconferentie is de seminar-stream Geest & gemeente in plaats van 'Derde Persoon', direct na de ochtendsamenkomst in de grote tent. Ronald Westerbeek, stafwerker Theologie en toerusting licht het hoe en waarom van de verandering toe.

NWZC17 KD dag1 zaterdag 26 2500

 

‘Geest & gemeente’, dat moet over het werk van de Geest in de gemeente gaan ...

,,Klopt, zo simpel is het. De naam ‘Derde Persoon’ bleek niet voor iedereen duidelijk, terwijl deze nieuwe naam meteen helder is. Maar is niet alleen een nieuw naampje voor dezelfde stream. Het laat ook zien dat we een andere nadruk leggen. Voorheen ging de Derde Persoon-stream over de bijzondere gaven van de Geest in jouw leven, en dan vooral wat betreft profetie, genezing en tongentaal. Het gaat nog stééds over de bijzondere gaven, maar we plaatsen die nadrukkelijker in de context van de plaatselijke gemeente. De gaven van de Geest zijn immers bedoeld tot opbouw van de gemeente. En waarom? Omdat we die gaven nodig hebben om te getuigen van Gods Koninkrijk. Volop missionair dus.”

Geest & gemeente volgt direct na de ochtendviering in de grote tent?

,,Nou ja, met een pauze ertussen, hoor. Maar we bedoelen het wel een beetje als een voortzetting van de ochtendviering. Kijk, de opzet van het hoofdprogramma bij de volwassen is als volgt: in de ochtendviering ligt de nadruk op Bijbels onderwijs, en in Geest & gemeente gaan we daar dan praktisch op door - hoe kan dit onderwerp concreet handen en voeten krijgen in een gewone plaatselijke kerk? In de avondvieringen ligt de nadruk vervolgens op het ‘beoefenen’: kort praktisch onderwijs en ‘oefenruimte’ voor iedereen. Iedereen wordt dan uitgenodigd om concrete stapjes te zetten in het zelf beoefenen.”

Kun je daar wat voorbeelden van geven? 

,,Op zondagochtend, bijvoorbeeld spreekt Julian Richards vanuit de Bijbel over ‘kerk in de kracht van de Geest’. Na de pauze gaan we daarop door in Geest & gemeente: Hoe ontdek je gaven en bedieningen in de gemeente? En hoe kun je nu een cultuur creëren waarin de kracht en gaven van de Geest volop kunnen functioneren? Sander en Nienke Ris vertellen vanuit de praktijk van hun eigen PKN-gemeente in Rijssen, hoe dat eruit kan zien. En natuurlijk gaan we dan ook oefenen. Op woensdag ligt de nadruk – net als vorig jaar – op genezing. Opnieuw: eerst onderwijs vanuit het perspectief van Gods Koninkrijk, en vervolgens de praktijk in Geest & gemeente. Want hoe ga je in de dagelijkse praktijk van de kerkelijke gemeente om met het bidden voor genezing? Hoe bid je voor genezing, als er ook mensen zijn die níet genezen? In de avonddienst gaan we dan, na kort praktisch onderwijs, in alle zorgvuldigheid onder handoplegging bidden voor genezing – niet door een ‘gebedsgenezer’ vanaf het podium, maar gewoon met elkaar én met het ministryteam.”

Klopt het dat er na de pauze geen andere seminars meer zijn?

,,Nou, wel een paar, hoor. Je kunt na de ochtendviering sowieso terecht in de ministrytent, want misschien heeft de dienst van alles bij je losgemaakt. Of misschien zit je al helemaal vol en heb je er behoefte aan om gewoon even te ‘zijn’ – dan kun je bijvoorbeeld terecht bij In His Presence, om tot rust te komen in Gods aanwezigheid. Je kunt natuurlijk ook tijd nemen om elkáár te ontmoeten en een bak koffie gaan doen. Maar heb je wel behoefte aan een seminar, dan leggen we graag alle nadruk op het werk van de Geest in de plaatselijke gemeente.”

Naar boven