Het verblijf tijdens de New-Wine Zomerconferentie als groep meemaken biedt veel mensen een extra dimensie. We willen daarom graag die mogelijkheid bieden.

Let op:Als je je wilt aansluiten bij een groep, dien je wel eerst als deelnemer te zijn aangemeld. Ga hiervoor naar de reguliere aanmeldprocedure.

We hopen meer mensen enthousiast te krijgen om zich bij een groep aan te sluiten of om zelf een groep te beginnen. De minimale groepsgrootte voor het groepenterrein is 25 personen, volwassenen en kinderen bij elkaar opgeteld. Groepen kleiner dan 25 personen kunnen zich niet vooraf aanmelden. Wilt u toch als kleine groep of familie bij elkaar staan? Zorg dan dat u samen arriveert. We kunnen tijdens de aankomst geen plekken reserveren.

027 IMG 6788

Kwartiermaker
Elke groep heeft een kwartiermaker. Hij of zij treedt op als contactpersoon en geeft ons de informatie van de groep door. Op de aankomstdag is de kwartiermaker de gastheer of -vrouw.
Samen een conferentie bezoeken en samen eten schept een band. Samen schoonmaken en afbouwen overigens ook! We verwachten van iedere groep dat ze één of meerdere schoonmaakshifts of een afbouwshift adopteert en op deze manier iets terugdoet voor de organisatie van de Zomerconferentie. We zouden het fantastisch vinden als er per groep door ongeveer 10-12 volwassenen één shift geadopteerd wordt. Kleinere groepen mogen samen één shift voor hun rekening nemen of als individu zich bij een andere shift voegen. Dit geldt ook voor het afbouwen. Inschrijven als groep kan tot 30 juni 2017.

De kwartiermaker draagt zorg voor de volgende zaken:

  • heet de groepsdeelnemers welkom op de dag van aankomst
  • is aanspreekpunt voor de groep
  • verstrekt zo nodig instructies vanuit de organisatie aan de groepsleden
  • inventariseert de groepsleden
  • is aanspreekpunt voor de organisatie in het meedraaien van de groep in de schoonmaak- en/of afbouwshifts

Inschrijven als groep is op dit moment nog niet mogelijk. Verwachting is vanaf april 2018.

Let op: alle deelnemers in de te vormen groep dienen wel eerst zichzelf via de reguliere aanmeldprocedure op te geven

 

Naar boven