Programma Generation

Doelgroep: 17+ (middelbare school afgerond ) tot en met 25 jaar.

Generation is al jarenlang hét programma voor 17 tot 25-jarigen op de New Wine Zomerconferentie. En is dit jaar in afgeslankte vorm online.

‘We bieden een afwisselend programma, waarin we de verbinding zoeken tussen het thema van de conferentie en jouw leven als jongvolwassene. Dat doen we door middel van inspirerende vieringen, prikkelende workshops en voldoende ruimte voor ontmoeting en ontspanning.’

‘Dit jaar bieden we een afgeslankt online programma aan, waarin wij vooral zorgen voor de inhoud. Maar zoek zelf vooral de gezelligheid en de goede gesprekken op door het programma te volgen met je vrienden, kring of studentenvereniging!’

‘Wat betreft thema sluiten we dit jaar aan bij het volwassenprogramma: ‘Leven in Jezus’. Daarin leggen wij de nadruk op de verbondenheid met God. In een tweetal vieringen hopen we je te inspireren om in die verbondenheid te leven. Hopelijk kun je er tijdens de vieringen ook al wat van ervaren. In de drie workshops diepen we die verbondenheid verder uit en kijken we ook naar de ingewikkelde kanten ervan.’ 

Programma Generation

Viering 1:
Verbonden met God
Spreker: Joren IJzerman

Seminar 1:
In vertrouwen verbonden
Spreker: Annemarie de Roos

Seminar 2:
De uitdaging van discipline
Spreker: Jaap Bijl

Seminar 3:
Een opwaartse spiraal
spreker: Paul Harcourt

Viering 2:
Verbonden in de wereld
Spreker: Jurek Woller