Meer New Wine

Seminar Wat is ministry?

Dick en Jeanette Westerkamp

In dit seminar vertellen Dick en Jeanette hun persoonlijke verhaal over hoe zij in aanraking kwamen met ministrygebed, wat ministrygebed is en wat dit heeft uitgewerkt in hun leven en werk. Ook beantwoorden zij vragen hoe je ministry in jouw gemeente een plek kunt geven.

Theologie van het koninkrijk 2

Ronald Westerbeek

Dit seminar is een vervolg op het onderwijs van Hans Alblas Theologie van het Koninkrijk 1.
Hans heeft de bijbelse lijn toegelicht. Ronald gaat in op de theologische kenmerken van New Wine en historische vernieuwingsbewegingen.

(NB de eerste 5 minuten gaat over de verschillende theologische opleidingen. Optie is om te starten bij 5.20)

New Wine NEXT 2020

Bekijk de KICK OFF dienst van NEXT 2020 terug!

Wat leuk dat je kijkt naar de online dienst van New Wine NEXT! We gaan met elkaar God zoeken in aanbidding onder leiding van de NEXT Worship Band, spreekt Corine Zonnenberg, én wordt er dans opgevoerd.

Heel het leven!

Met het themapakket Heel het leven! reiken we jou en je kerk materiaal aan waarmee je je vanuit de Bijbel kunt verdiepen in de samenhang tussen het Evangelie van Jezus Christus en ecologische gerechtigheid. We ontwikkelden dit themapakket in 2020 in samenwerking met onze vrienden van A Rocha, Micha Nederland, Youth for Christ, 24/7 Prayer, de Justice Conference en mediahuis Living Image.

Op heelhetleven.new-wine.nl tref je ook materiaal aan voor jongeren en kinderen met extra verwerkingsmateriaal. De talks van Jan Maarten Goedhart en Dave Bookless vind je hieronder.

Heel het leven!

Jan-Maarten Goedhart

Wat betekent het Koninkrijk van God voor onze betrokkenheid bij een rechtvaardige wereld en zorg voor Gods schepping? En wat heeft dit te maken met het werk van Gods Geest? In deze eerste sessie gaat Jan-Maarten Goedhart in op de drie betekenissen van het thema ‘Heel het leven!’.

Het Grote Verhaal

Dave Bookless

Wat is het Grote Verhaal dat zich ontvouwt van Genesis tot aan de terugkomst van Jezus? En hoe maken wij deel uit van dit verhaal? Dave Bookless schetst de rode lijnen in het Oude en Nieuwe Testament en vraagt: ‘Hoe groot is jouw Jezus?’

Geworteld leven

Dave Bookless

Waar is jouw thuis? We zijn geschapen om geworteld te leven – in God, in onze gemeenschap en in de schepping. Maar in onze huidige wereld zijn veel mensen ontworteld en onthecht en daardoor innerlijk verwond. Dave Bookless daagt je uit: ‘Wees een mangrove.’

Het hele leven

Dave Bookless

Gods Koninkrijk brengt ‘shalom’: heelheid voor de hele schepping. Dat raakt aan alle terreinen van ons leven en onze samenleving en economie. Mag Jezus koning zijn over je hele leven? En wil jij een ‘brenger van shalom’ zijn in jouw leefomgeving?

Kerk in een gebroken wereld

Dave Bookless

Wat is de roeping van de kerk waarvan jij deel uitmaakt? En wat betekent dit dan concreet voor hóe je kerk bent in jouw stad of dorp? Dave Bookless nodigt jouw kerk uit om betrokken te zijn in Gods beweging van schepping naar herschepping – in Jezus’ naam en in de kracht van de Heilige Geest.

Winterconferentie

Tijdens de Winterconferentie 2021 stond het thema ‘Vergeving en innerlijke genezing’ centraal. Philip Troost ging in zijn lezing in op de volgende vragen: Welke rol speelt vergeving in onze innerlijke genezing? En hoe kunnen we hieraan zorgvuldig een plek geven in het pastoraat en bij gebedsministry

Lezing 1 Philip Troost

Vergeving, een relationele benadering

Gods recht gaat over goed en fout, maar voor ons is dit niet de aanvliegroute om te vergeven. Vergeving gaat over herstel van relaties. De relatie met God, met jezelf en met anderen.

Lezing 2 Philip Troost

Vergeving, innerlijke genezing na schuld

Er is weerstand om de ander te vergeven, maar ook weerstand om jezelf te vergeven. Maar het is ook moeilijk om aangeboden vergeving aan te nemen. Vergeven kost inspanning om door de pijn te gaan. Philip laat je zien hoe je met dit verzet kunt omgaan om te komen tot vergeving en innerlijke genezing.