Hij geeft het eerlijk toe: ‘Heel het leven!’ is nogal een breed thema voor de New Wine Zomerconferentie 2020. ‘Maar, ik geloof dat het heel goed past bij New Wine. Deze jas zit als gegoten’, meent Dico Baars, verantwoordelijk voor de werving van sprekers voor NWZC20. ‘Ik ga het uitleggen.’

‘Heel het leven!’ kreeg van de organisatie van New Wine als extra ondertitel de richtinggevende kernwoorden schepping, roeping en levensstijl mee. ‘Dit thema is een vervolg op Kingdom People, waar het vorig jaar over ging’, vertelt Dico. ‘Keken we daar vooral naar onszelf en wie we zijn in Gods Koninkrijk, nu kijken we veel meer naar buiten. Wereldwijd. En wat onze rol dan is.’ Hij grijnst en vervolgt: ‘Ik weet zeker dat er mensen zijn die nu denken: wat een irrelevant thema is dit voor mij. Dit gaat toch niet over mijn persoonlijke relatie met God, het eeuwige leven, verzoening en genade? Gaat New Wine nu mee in de hype van klimaatverandering en zorg voor de schepping? De kernmissie van New Wine gaat toch over hoe je kerken in beweging zet?’

dico baars

Toch hebben deze mensen het mis, meent Dico. ‘Juist een thema als “Heel het leven!” raakt het hart van onze New Wine beweging en dus ook de kerken en het christelijk geloof. Wijzend op de drie kernwoorden van het thema zegt hij: ‘Je kunt Gods schepping niet links laten liggen. In Kolossenzen 1 lezen we dat God niet alleen de verlosser is voor jou en mij, maar voor de hele wereld. Ook voor de planten en de dieren. Voor alles. Bij New Wine willen we je vervolgens uitdagen alle terreinen in je leven onder de loep te nemen: hoe werkt die roeping die je als christen hebt daarin door? Je bent niet alleen geroepen kerk te zijn, maar ook om juist het geloof met het complete, dagelijkse leven te verbinden. Daarvoor willen we tijdens deze conferentie handvatten bieden. Wij geloven namelijk dat het Koninkrijk van God niet iets is wat in de verre toekomst verscholen ligt, maar wat nu al zichtbaar kan worden in hoe we als christen leven. Op ons werk, in ons gezin, in de kerk. De wereld waarin we leven is gebroken. Hoe kun je dan toch een hand en voet in Gods Koninkrijk zijn? We hebben niet alles in de hand en toch mogen we genezing brengen in Zijn Naam. Ook daar gaan we het over hebben.’

Maar, maak het eens concreet. Hoe werkt ‘genezing’ in jouw leven?
‘Laat ik een voorbeeld noemen uit mijn dagelijks leven inderdaad. In onze straat hebben we een kring van jonge stellen met kinderen in de leeftijd van een tot vier jaar. Om de week komen we samen. We lezen een tekst uit de Bijbel en nemen tijd om te bidden, juist ook als we zelf of in familie- of vriendenkring geconfronteerd worden met ziekte, pijn of zelfs overlijden. In de afgelopen weken hebben we gebeden voor een jonge kerel die – onverwacht en veel te snel – is overleden. Zo verdrietig! Als christenen putten we hoop uit de belofte dat God kan genezen: heling kan bieden, ook in dit leven. Dat kunnen we niet afdwingen, maar we leven wel in de wetenschap dat Hij het uiteindelijk goedmaakt. Als kring hebben we gebeden om letterlijke genezing, maar het kwam er niet. Toch ben ik hoopvol: uiteindelijk is er Iemand die groter is dan wij, die lief heeft en recht spreekt. Voor mij wordt zo’n thema als ‘Heel het leven!’ dan heel concreet.’

 

Naar boven