Beste New Wine vrienden,

JM GoedhartEnige tijd geleden moest ik jullie meedelen dat de zomerconferentie dit jaar niet door kan gaan, vanwege de coronacrisis. Het was geen fijne beslissing, maar inmiddels is nog duidelijker geworden dat deze onvermijdelijk was. Na het bericht ontvingen wij via allerlei kanalen berichten van meeleven; de teleurstelling was groot bij veel mensen, medewerkers, gasten en andere betrokkenen. Daaruit bleek hoe belangrijk de Zomerconferentie voor ons allen is, en dat was opnieuw goed om te merken.

Naast de teleurstelling waren er ook financiële zorgen, omdat er al aardig wat kosten waren gemaakt in de aanloop naar deze conferentie. Ik vroeg jullie een gift te overwegen om dit tekort aan te vullen. En ik ben blij dat op deze oproep zo geweldig is gereageerd. Inmiddels is er een bedrag van € 92.000 toegezegd. Hier zijn we enorm dankbaar voor! Ik wil een ieder dan ook hartelijk bedanken voor de steun. We zien hierin Gods zegen en ook een aanmoediging om verder te gaan. We zijn uit de kosten en het geeft ook de mogelijkheid om het materiaal van de Zomerconferentie op een andere manier aan te bieden. Hier lees je er meer over

Nogmaals, enorm veel dank voor jullie grote betrokkenheid!

In Christus verbonden,

Jan Maarten Goedhart
voorzitter

Naar boven