Tijdens de New Wine Zomerconferentie zal er vanwege de veiligheid sprake zijn van cameratoezicht. Hoe de organisatie daarmee omgaat is te lezen in het onderstaande, vastgestelde reglement.

bewaking

Naar boven