Thema

LEEF!

Het programma van de Zomerconferentie zal dit keer vooral zijn gericht op persoonlijke groei. Dit thema is gekozen omdat in Johannes 10:10b staat: ‘Ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid.’ 

Bij leven in alle volheid denken we snel aan alle geneugten. Aan mooie spullen, volle borden, eindeloze (zon)vakanties. Maar Jezus doelt op iets anders. Het gaat om een leven voorbij macht en sterkte, voorbij geld en spullen, voorbij drukte en stress. In het volle leven waarover Hij spreekt, gaat het over luisteren naar Zijn stem en leren van Zijn stijl. Het gaat om een geheeld leven (in ziel, lichaam en geest), in antwoord op de liefde van de Vader. Afhankelijk van de kracht van de Geest.”