Thema

United: Heer breng ons samen en vernieuw ons

De New Wine Zomerconferentie is van zaterdag 23 juli tot en met vrijdag 29 juli. Thema dit jaar: ‘United – Heer breng ons samen en vernieuw ons’. Hoofdsprekers zijn de Britse Tim en Rachel Hughes van de Gas Street church in Birmingham.

Zij zullen tijdens de diensten ingaan op het begrip koinonia. Koinonia is een Grieks woord dat zoveel betekent als ‘diepe gemeenschap’, of ‘samen in hetzelfde delen’. ‘Verbondenheid’ is te zwak uitgedrukt, het gaat veel dieper dan dat: op het niveau van je diepste wezen, de grond van je bestaan, dat waarvoor en van waaruit je lééft, is er eenheid, leven op dezelfde adem. De bijbelse betekenis wordt misschien wel het mooist onder woorden gebracht door de apostel Johannes:

 “Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is. Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook aan u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en gemeenschap hebben met ons is deel hebben aan de gemeenschap tussen de Vader en zijn Zoon Jezus Christus.”                                        1 Johannes 1:1-3

Johannes maakt hier een onlosmakelijke verbinding tussen de koinonia van de volgelingen van de Jezus (de christelijke gemeente) en de gemeenschap tussen Vader en Zoon in de Geest. We zijn diep met elkaar verbonden door wat we gemeenschappelijk hebben: als gemeente delen we in de diepe gemeenschap tussen Vader en Zoon in de Geest. 

United: een mooi thema om samen te zoeken, te leren, te verbinden en te verdiepen. 

New Wine Zomerconferentie

Communicatie

Contact: Charlotte Scholtens
Telefoon: 085-3018093
Email: info@new-wine.nl

Kantooradres

Steun New Wine

Stichting New Wine Nederland is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) goedgekeurd door de Belastingdienst. Daarom zijn giften aftrekbaar.

Ⓒ 2021 - New Wine | Privacybeleid
Design: Living Image | Ontwikkeling: Kitemedia

Programma

Next

Zaterdag 23 juli

Zondag 24 juli

Maandag 25 juli

Dinsdag 26 juli

Woensdag 27 juli

Donderdag 28 juli

Vrijdag 29 juli

Liveblog

Tijdens de activiteiten van New Wine deze zomer blijf je op de hoogte via dit Liveblog. Tips? Stuur je bericht (met foto’s!) naar communicatie.zc@new-wine.nl

Programma

Volwassenen

Zaterdag 23 juli

Zondag 24 juli

Maandag 25 juli

Dinsdag 26 juli

Woensdag 27 juli

Donderdag 28 juli

Vrijdag 29 juli