alpha

In totaal zeven kerken hebben zich bij Alpha Europa gemeld om financiële steun te bieden in de missie van Alpha om in zeven landen in Oost-Europa het evangelie van Jezus Christus uit te leggen aan de bevolking.

Dat gebeurde na een oproep van Alpha-directeur Jan Bakker tijdens de New Wine Zomerconferentie 2015. ,,Wat een bemoedigend resultaat! Het heeft ons echt ontroerd! Namens Alpha in Europa dank voor uw enthousiaste betrokkenheid!’’, laat Bakker weten. 

Bakker mocht in de zondagmorgendienst tijdens New Wine vertellen over zijn werkzaamheden voor Alpha in Europa. ,,Ik heb daarbij vooral aandacht gevraagd voor de christenen in Oost-Europa met als spits van het verhaal: ‘Help nieuwe generaties volgelingen van Jezus Christus te worden’.

Elke keer als ik in Oost-Europa ben word ik geraakt door het enthousiasme en de bereidwilligheid van christenen, waaronder de Alpha-teams, om hun geloof te delen. Elke keer word ik ook getroffen door een gebrek aan middelen om de Alpha-teams te ondersteunen met goede materialen en begeleiding. Gelukkig is onze euro in die landen vaak drie tot vijf keer meer waard dan in Nederland. Op vrij eenvoudige wijze kunnen we hen dus ondersteunen in hun missie om het evangelie uit te leggen. Fondsenwerving in deze landen is, na de afbraakperiode van het communisme, niet eenvoudig, maar ook niet onmogelijk. Als wij hen ondersteunen gaat dat samen met hulp om zelf fondsenwerving uit te bouwen. Het betekent dat we in principe drie jaar aflopende ondersteuning geven aan deze projecten.

Het voorstel dat ik wil neerleggen is hulp aan zeven van deze landen bij het vertalingen, uitgeven en begeleiden van Alpha activiteiten die gericht zijn op de volgende generatie.’’

Bakker noemde zeven landen uit Oost-Europa en de daarbij horende driejarige, aflopende ondersteuning van zes, vier en twee duizend euro per land.

,,Na de dienst op zondagmorgen hebben zich direct vijf kerken gemeld. Later zijn daar nog twee bijgekomen. Bij elkaar zeven dus! En daarbij de ruim zevenduizend euro aan ‘harde cash’ die ik gelijk kon meenemen.’’ 

Naar boven